Vít sàn


Thông tin sản phẩm:

–  Tên sản phẩm: Vít

–  Chất liệu: Thép nhiệt luyện

–  Phân phối: Bilico

Hàng trong kho:Còn hàng

Liên hệ