Bilico – Tuyển dụng nhân viên thiết kế (Designer) lương hấp dẫn