Bilico - đơn vị phân phối thiết bị bể bơi, thiết bị spa tại Việt Nam

Bộ Phận Kinh Doanh & Chăm Sóc Khách Hàng 04.66828232

Bộ Phận kinh doanh">Bộ Phận Kinh Doanh

Ngọ Anh Tuấn

Yahoo:

Skype:

Email: anhtuan@bilico.vn

Điện thoại: 0986.168.007

Nguyễn Văn Quang

Yahoo:

Skype:

Email: quangnv@bilico.vn

Điện thoại: 0969.616.003

Trần Văn Hậu

Yahoo:

Skype:

Email: hautq@bilico.vn

Điện thoại: 0964.597.647

Phùng Văn Quảng

Yahoo:

Skype:

Email: quangpv@bilico.vn

Điện thoại: 0916.91.81.81

Kiều Oanh

Yahoo:

Skype:

Email: info@bilico.vn

Điện thoại: 0985. 260. 182

Trần Văn Chị

Yahoo:

Skype:

Email: chitv@bilico.vn

Điện thoại: 0969.616.001

Nguyễn Văn Hải

Yahoo:

Skype:

Email: hainv@bilico.vn

Điện thoại: 0971.583.002

Nguyễn Hồng Ngọc

Yahoo:

Skype:

Email: ngocnth@bilico.vn

Điện thoại: 0969.616.004

Đinh Quang Hợp

Yahoo:

Skype:

Email: hopdq@bilico.vn

Điện thoại: 0908.998.090

Bộ Phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật Khách Hàng 04.66828232

Trần Thị Trang

Yahoo:

Skype:

Email: trangtt@bilico.vn

Điện thoại: 0962.860.006

 Email: info@bilico.vn.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO

TRỤ SỞ MIỀN BẮC
0466.828.232 | 0986.168.007
CHI NHÁNH MIỀN NAM
0866.862.701 | 0912.644.646
To Top